Защита на населението при бедствия и аварии

Уважаеми граждани, в случай на бедствие или авария следва да се използват посочените пунктове за защита на населението на територията на район Подуяне.

Вижте карта тук

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

План за защита на населението при земетресения

План за защита на населението при при наводнения

План за защита на населението при радиация

План за раздаване на йодни препарати при аварии,свързани с изхвърляне на радиоактивен йод в околната среда

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.