ВАЖНО! От 13.04.2021 г. до 27.04.2021 г. ще се подписват договорите за подмяна на отоплителни устройства в район „Подуяне“

ВАЖНО! От 13.04.2021 г. до 27.04.2021 г. ще се подписват договорите за подмяна на отоплителни устройства в район „Подуяне“

Столична община уведомява всички граждани, които са кандидатствали за подмяна на отоплителното си устройство,  че от 24.03.2021г. (сряда) започва поетапно подписване на индивидуалните договори с одобрените кандидати по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

ВАЖНО! За периода от 13.04.2021 г. до 27.04.2021 г. ще бъдат подписвани договорите с кандидатите от район „Подуяне“.

Подписването ще бъде в сградата на Районната администрация на р-н „Подуяне“ – ж.к. „Суха река“, ул. „Плакалница“ № 51, етаж 3, зала 322 всеки делничен ден от 09.00ч до 16.45 ч.

Тел. за справки 02/8146 – 153.

Договорите ще се подписват в 3 екземпляра, като при подписването всеки кандидат следва да предостави:

 1. копие от документа за собственост на имота;
 2. копие от документ за платени данъци на имота;

Горецитираните документи се прилагат към договора, който се сключва със Столична община, като се подписва собственоръчно от кандидата.

Създадена е организация за спазване на всички противоепидемични мерки: 

Умоляват се гражданите, предварително да се снабдят/да си направят копие от необходимите документи, които следва да носят със себе и които се предоставят на място, при подписване на договора.

Важно! При подписването на Договора следва да се предоставят и всички допълнителни документи, ако не са били приложени по-рано (технически схеми и проекти).

Актуална информация за проекта може да се получи на специализираният телефон: 02/94 22 444 от понеделник до петък, от 8:30 ч. до 18:30 ч. или на следния електронен адрес: https://www.sofia.bg/opos

Образец на договора за физическите лица може да видите ТУК, а за юридическите лица ТУКАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.