УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I

УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I

УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I

Утвърдените Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, са официално публикувани в информационната система ИСУН 2020 от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Процедурата е отворена и заинтересованите собственици на многофамилни жилищни сгради в район „Подуяне“, регистрирали сдружения по Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез районна администрация.
Повече информация за стъпките при кандидатстване и образците на необходимите за попълване документи може да видите ТУК. 
Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с район „Подуяне“ за сгради, които се намират на територията на район „Подуяне“.
Набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции приключва на 31.05.2023 г.
Поради необходимостта от технологично време за извършване на проверки и други подготвителни дейности, Насоките за кандидатстване по процедурата, утвърдени от МРРБ, допускат възможността районните администрации да откажат приема на заявления за участие след 10.05.2023 г.
За въпроси, свързани с процедурата заинтересованите могат да се обръщат към служителите от район „Подуяне“ на тел. 02/8146161 (инж. Даниела Бакърджиева) и тел. 02/8146127 (инж. Румен Николов), както и на email: raion@poduiane.info
  За улеснение публикуваме линкове към документите, свързани с кандидатстване по процедурата:


• Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС

• Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС

• Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС

• Приложение 4_Споразумение за създаване на СС

• Приложение 5_Справка за ССО

• Приложение 6_Покана за свикване на ОС на СС

• Приложение 7_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

• Приложение 8_Протокол от ОС на СС

• Приложение 9_Декларация - нечлен на СС

Приложение 10_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС) 

• Приложение 11_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

• Приложение 12_Протокол от ОС на собствениците (ЕС) 

• Приложение 2 Partnership Agreement template

•Приложение 3 Декларация за държавни и минимални помощи

• Приложение 4_Заявление за участие

• Приложение 9_Схема_минимални помощиАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.