Трета детска кухня отваря врати в район „Подуяне“

Трета детска кухня отваря врати в район „Подуяне“

Трета детска кухня отваря врати в район „Подуяне“

По желание на майки от район „Подуяне“ започва работа нов пункт за раздаване на храна, част от детска кухня „Красна поляна“. Той ще се намира в клуба на инвалида и пенсионера на ул. „Д-р Алберт Лонг“, между бл. 119 и бл. 120 в жк „Хаджи Димитър“.

Записванията започват от 1 февруари, а раздаването на храна – от 1 март.

Това е трети пункт на млечна кухня на територията на района след вече действащите в сградата на ДГ № 103 "Патиланско царство" и на ДГ № 74 „Дъга“.

Услугата „Детска кухня“ се предоставя за неорганизиран контингент деца – деца от 10 месеца до 3 години, отглеждани в домашна обстановка (Наредба № 26/18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях).

Регистрацията на абонати се извършва след навършване на 9-месечна възраст на детето, както следва:

 1. Прави се Регистрация на електронната платформа „Електронна продажба на купони и управление на храненето в Комплексите за детско хранене към Столична община“: https://vk.uslugi.io
 2. В срок до 2 дни след регистрация наелектронната платформа се представят на място в раздавателния пункт или в кухнята – майка необходимите документи за записване:
 • Ксерокопие на акт за раждане на детето;
 • Медицинска бележка от личния лекар за изключване на алергия към храни или за хранителния режим на детето;
 • Заявление и декларации по образец – попълват се на място;
 • 30 стандартни бурканчета за многократно затваряне от 190 мл (добре измити, без лепило и етикети) и 60 бр. нови капачки за тях;
 • Предоставят се на абонатите в писмен вид Указания за записване и закупуване на ваучери в електронната платформа;
 • Предоставените документи се предават в кухнята – майка за  потвърждаване на регистрацията от администратор на детската кухня, при което статусът от „Изчакващ потвърждение“ става „Активен статус“. Това може да отнеме 1 – 3 работни дни. Необходимо е да следите профила си.
 • В случай, че минат 5 дни след направена регистрация, без да са предоставени документи и без потвърждение, регистрацията се заличава и трябва да се направи нова регистрация с ново потребителско име.
 1. При „Активен статус“ вече може да се извършва заявяване и заплащане на купони /ваучери/ за храна през вход в системата.   
 2. Регистрационен талон – след като се регистрирате може да го получите в раздаветелния пункт при първото взимане на храна или  да  го разпечатате от електронната платформа. Той ви е необходим при получаване на храна за да удостоверите, че сте абонат на КДХ .
 3. Ваучери се заявяват и закупуват само в предходен за следващ месец за период от един работен месец или по-малко, според желанието и възможностите на родителите.
 • Дневната такса за ползване на детска кухня е в размер на 1,30 лв. – чл. 43 (1), (2), Приложение № 2 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Таксата се заплаща с 50% намаление за:

 1. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността;
 2. деца с един родител;
 3. (отм. – Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.);
 4. деца, на които един от родителите е редовен студент или редовен докторант;
 5. трето и следващи деца на многодетни родители;
 6. деца пълни сираци;
 7. деца, единият от родителите на които е с над 71% трайно намалена работоспособност. Определената такса важи за всички общински комплекси за детско хранене, общински детски кухни на територията на съответните районни администрации, както и за общинските кухни (раздавателни пунктове) към самостоятелните детски ясли.
 • Заявяване и заплащане на ваучери за следващ месец става до определена дата в края на месеца, която е обозначена с червен надпис на формата за заявка на купони. След тази дата не може да се направи заявка на ваучери за храна за следващия месец;
 • Когато ваучерите са заявени, дните, за които има резервирани ваучери и се изчаква постъпване на плащане, са оцветени в синьо, а в легендата под календара надписът „Активно плащане“ също се оцветява в синьо;
 • Информация за заявени купони, начина на плащане, код за плащане, номер на фактура може да се намери в „Кошница“.
 1. Заплащането на купони / ваучери / може да се извършва: в офиси на  e-Pay; Easypay и по банков път.
     ► При плащане чрез Easypay се генерира десет цифрен код, с който код се извършва плащането в офиси на Easypay в срок до 24 ч.;
       ► При плащане чрез e-Pay е необходима регистрация в системата на e-Pay, след което може да се плати банкова карта или с микросметка;
       ► Важно при плащане по банков път:
  Попълване на платежно нареждане:
  Получател : КДХ с БМК
  Задължено лице: Имена на детето
  Наредител: Имена на родител
  Основание: Номер на фактура – задължително
  В допълнителни: Задължително се посочва кухнята: „Красна поляна“:
  • След извършване на плащането, дните, за които има заплатени ваучери се оцветяват в коралов цвят, а в легендата под календара  също се оцветява в коралов цвят надпис „Закупени“;
  • При плащане по банков път оцветяването в коралов цвят се  получава след постъпване на парите в банковата сметка на “КДХ с БМК“ и потвърждаването им от администратор в платформата. Това може да отнеме няколко дни;
  • След извършване на плащане е задължително да се провери статуса на ваучерите. При правилно заявяване и заплащане- дните, за които има заплатени ваучери се оцветяват в коралов цвят, а в легендата под календара  също се оцветява в коралов цвят надпис „Закупени“;
  • Взимането на храна става по списък и срещу представен регистрационен талон на раздаващо я лице, не е необходимо да се разпечатват ваучерите;
  • При блокиран профил:
     ► Необходимо е да се позвъни  на телефоните на съответната кухня, обявени на https://vk.uslugi.io:
         Кухня „Красна поляна": 02/8223204; 0877016429
         ► Администратор от кухнята нулира опитите за вход и паролата за достъп. След което потребителското име ще се яви като стартова парола. Необходимо е да се генерира нова парола.
     7. Кухнята не приготвя храна в следните случаи:
     ► Последният петък от месеца  – санитарен ден;
     ► Събота и неделя;
     ► Официални празници;
     ► Други предварително обявени от кухнята дни.
     8. При взимането на храна:
  • Всеки абонат е длъжен да спазва работното време на раздавателния пункт, да връща бурканчетата и капачките много добре измити, както и да не ги подменя с други нестандартни;
  • Родителите са задължени да пазят чистота в пункта и около него;
  • Когато пунктът е в детска градина, да пазят тишина, както и да напускат пункта веднага след взимане на храната;
  • Родителите са задължени да пазят децата на безопасно разстояние и да освобождават място пред пункта за спиращите автомобили на КДХ по време на разтоварване на храната и събиране на амбалажа;
  • Храната е предназначена за непосредствена консумация – до 3 часа след след приготвянето ѝ. Храната не се съхранява по-дълго от посочения срок и не се замразява;
  • Обедното меню включва супа 150 мл, основно ястие 190 мл и десерт 190 мл;
  • Храната не се преотстъпва на деца, които не са абонати на КДХ ”Красна поляна”.
  • Изготвя се седмично меню за информация на родителите, което се поставя на видно място във всеки раздавателен пункт, както и в електронната платформа. Възможни са промени в предварително обявеното меню;
  • При желание за отписване от кухнята преди навършване на 3-годишна възраст или при преместване на друг раздавателен пункт е необходимо да се подаде заявление свободен текст;
  • Ако абонатът се откаже от храна преждевременно, КДХ с БМК не връща бурканчетата и капачките, дадени при записването му;
  За допълнителна информация тел: 02 81 46 183Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.