Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19

Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ

НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

 

Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица

 

       От 04. януари 2021 година СО район „Подуяне“ успешно реализира дейностите по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.

Конкретната цел на операцията е свързана с:

  • Приготвяне и доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Целевата група по проекта са лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;  лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под

линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Ежедневно, в работни дни, около 200 потребители получават до дома си топъл обяд- супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Проектът продължава до 27. април 2021 година и е на обща стойност  45 846 лева.

Може да подадете Вашето заявление за включване в проектТопъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“  всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. в Деловодството на СО район „Подуяне“, ул. Плакалница №51, ет.1.

 

Договор BG05FMOP001- …………………………….

финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомаганеАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.