Стартира онлайн подаване на документи за компенсации за деца, неприети в детски градини

Стартира онлайн подаване на документи за компенсации за деца, неприети в детски градини

Стартира онлайн подаване на документи за компенсации за деца, неприети в детски градини

Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за
предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране
на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на
децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или
училища поради липса на свободни места (приета с ПМС № 76 от 05.03.2021
г.) и Постановление № 231 от 1 август 2022 г. беше разработен модул
„Компенсации“ в Информационната система за обслужване на детските
заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и
I-ви клас).

Чрез новия модул в страницата на ИСОДЗ се дигитализират процесите по подаване на документи отродителите на неприетите деца и тяхната обработка от служителите в
районните администрации. Използват се наличните функционалности на
ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас за извършване на служебни проверки в НБД
„Население“ на настоящия адрес на неприетото дете и неговия статус в
регистрите на МОН.

Модул „Компенсации“ се внедрява в експлоатация от 27.09.2023 година,
като всички документи за учебната 2023/2024 г. ще се подават и
обработват по електронен път. 

Родителите на неприетите деца, които преди 27.09.2023 г. са подали в
районните администрации заявления и/или искания за компенсации за новата
учебна 2023/2024 година, трябва да попълнят необходимите данни в модул
„Компенсации“ в ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас и да прикачат в системата
съответните документи, удостоверяващи разходите за отглеждане,
възпитание и обучение на техните деца.

Подаването на заявления и искания се извършва през профила на детето в
ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас, като се избере меню/икона
„Документи/Компенсации“.

Документите за учебната 2022/2023 година ще се подават и обработват по
досегашния ред – на гише в деловодството на СО - район "Подуяне".Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.