Отчет на районна администрация „Подуяне“ за 2020 г.

Отчет на районна администрация „Подуяне“ за 2020 г.

Уважаеми съграждани, 

2020 г. беше напрегната и различна за всички ни. Тя създаде нова реалност, към която трябваше да се адаптираме. Въпреки условията на пандемия и породените от нея физически и финансови ограничения, това не се отрази на темпото на работа в районна администрация „Подуяне“. Административното обслужване не беше прекъснато, като бяха въведени нови форми на електронна комуникация, с които може да се запознаете ТУК

 

Желаем здрава и успешна 2021 г.!

 

Сега предоставяме на вашето внимание отчета на районна администрация „Подуяне“ за 2020 г., разделен по теми: 

 

Мерки за подобряване инфраструктурата, паркирането и организацията на движението в района: 

 • През 2020 г. във всички квартали на района са ремонтирани общо 23 243 кв/м улици и 16 199 кв/м тротоари. (За справка - цялата пътна мрежа на района е 125 км.)
 • През 2020 г. са премахнати 104 незаконни гаражни клетки, като на площта под тях са създадени условия за нормално паркиране на автомобили. Отстраняването на два гаража, открива три паркоместа. Програмата ни за премахване на незаконните гаражи ще продължи до отстраняване на всички такива!
 • Премахнати са 100 излезли от употреба автомобила, като са стикирани общо 288.
 • Определени са пространства за изграждането на два многоетажни паркинга.
 • Въведено е еднопосочно движение в част от жк „Сухата река“. Предстои обсъждане за въвеждане на еднопосочно движение в част от жк „Хаджи Димитър“.

 

Екология, озеленяване и облагородяване:

 • Одобрени са 355 заявления за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ В момента е стартирала процедура за повторно кандидатстване по проекта, с която може да се запознаете ТУК
 • През 2020 г. на територията на район „Подуяне“ са посадени 120 иглолистни и 93 широколистни дървета, 185 линейни метра жив плет, над 150 храсти и се извършва текуша поддръжка на над 800 декара зелени площи.
 • Извърши се почистване на нерегламентирани сметища и опасни сгради.
 • (balloon1) Изградена беше една нова детска площадка в жк „Хаджи Димитър“ и се извършваше текуща поддръжка на 122 съществуващи площадки. 
 • Започва изпълнение на проект за облагородяване на междублокови пространства в жк „Левски В“ – бл. 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
 • Готов е проектът за разширение на детската площадка до бл. 8 в жк „Левски Г“.
 • Проект за обособяване на зона за отдих между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П.К. Яворов“ в жк „Хаджи Димитър“. Решението за изграждането на зона за отдих се взе след анкета в сайта на районна администрация.
 • Проект за изграждане на парк „Могилите“ в жк „Левски Г“. Работим по създаване на статута на парка съвместно с Министерство на културата.

 

Ремонти на сгради и изграждане на образователна инфраструктура:

 • Нова пристройка към сграда в Детска градина №20 „Жасминов парк“ за 4 групи. 
 • Нова пристройка към сграда за 4 нови групи и физкултурен салон в 177-а Детска градина „Лютиче“. 
 • Проект за изграждане на нова детска градина в жк „Сухата река“.
 • В процес е преустройването на помещение за една яслена група в бл. 5 в жк „Левски В“. 
 • Основен ремонт на покрива на 24 СУ „П.К. Яворов“. 
 • Продължава ремонтът на 106 ОУ „Григорий Цамблак“
 • Извърши се ремонт на Народно читалище „Стефан Караджа 1990“
 • Внесен доклад за цялостен ремонт на Народно читалище „Иван Вазов 1912“.
 • Предстои разширение на 143 ОУ „Георги Бенковски“, което предвижда втори физкултурен салон и 8 класни стаи, три от които специализирани кабинети.
 • Ново училище в квартал жк „Хаджи Димитър“ в сградата на ул. „Васил Петлешков“ 41.

 

Проекти по националната програма за енергийна ефективност: 

 • Приключи санирането на бл. 4 в жк „Левски Г“. 
 • Предстои санирането на бл. 36 в жк „Левски Г“ и бл. 133 в жк „Сухата река“. 
 • Очакваме финансиране за бл. 100 в жк „Хаджи Димитър“ и бл. 148 в жк „Хаджи Димитър“. 

 

Работа по социални проекти:

 • Топъл обяд: Ежедневна доставка на топла храна на 200 граждани.
 • Личен асистент: От програмата се възползват 250 човека, обслужвани от 270 лични асистенти.
 • Социален патронаж: Пазаруване и задоволяване на битови нужди за над 90 човека над 65 години, самотни родители и карантинирани.

За целия период на извънредното положение и извънредната обстановка, съвместно с Български червен кръст, се осигуряваха хранителни продукти за хора в неравностойно положение.

СНИМКИ ОТ РАБОТАТА НИ ПРЕЗ 2020 Г. ВИЖТЕ ТУК:Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.