ОТЧЕТ 2022 г. НА РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ „ПОДУЯНЕ“

ОТЧЕТ 2022 г. НА РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ „ПОДУЯНЕ“

ОТЧЕТ 2022 г. НА РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ „ПОДУЯНЕ“

Образователна, културна  и спортна инфраструктура

👉Изпълнихме цялостна подмяна на дограма, основен ремонт на покрив и саниране в Народно читалище „Васил Левски 1928“ след спечелен проект по програма „Красива България“ на МТСП. 

👉Санирахме  ДГ № 91 „Слънчев кът“ .

👉След основен ремонт открихме  филиал към  ДГ № 91 „Слънчев кът“ за една яслена група в жк „Левски В“, бл. 5.

👉Извършихме  ремонт на двора на  ДГ № 69„Жар птица“ в жк „Хаджи Димитър“.

👉Разширихме сградния фонд  на ДГ № 177 „Лютиче“ с пристройка за 4 групи и обновихме съществуващата сграда и двор на детската градина.  Предстои въвеждане в  експлоатация.

👉Обявихме процедура за избор на изпълнител за изграждане на нова детска градина в жк „Сухата река“ за 6 групи на ул. Подуенска“.

👉По доклад на районната  администрация и с Решение на Столичен общинския съвет сградата на ул. „ Васил Петлешков “ 41 бе определена за втора сграда на 44 .СУ „Неофит Бозвели“. 

👉Съвместно с Национална художествена академия, катедра „Стенопис“ и Народно читалище “Иван Вазов 2014“  по проект „Шевица“ бяха изрисувани фасадите на  ДГ № 74„Дъга“ и  ДГ№ 91 „Слънчев кът“ и образът на Григорий Цамблак на фасадата на 106 ОУ „Григорий Цамблак“ .

👉Изградихме  нова детска площадка, стрийтфитнес и асфалтирахме  алеите на ул. „Витиня“.

👉 Обновихме спортната площадка на ул. „Константин Фотинов“ като подменихме настилката и ремонтирахме оградата.

✅Изградихме  2143 кв. м. нови тротоари по проекти на районна администрация в кв. „Хаджи Димитър“, кв. „Сухата река“ и кв. „Левски“.

✅Направихме:

- 2120 л.м. бордюри и водещи ивици,

-2142 кв. м. настилки от плочи или паваж по тротоари,

-1638 кв.м. асфалтови кръпки,

-520 кв.м. асфалтови тротоари.

✅Кални точки

👉Премахнахме  и облагородихме  три „кални точки“ – зад бл. 110 и 111 в жк „Хаджи Димитър“, бл. 20 в жк „Хаджи Димитър“ и на ул. „Витиня“.

✅Продължихме работата по премахване на незаконни гаражни клетки

👉За 2022 г. са отстранени 62 бр. в жк „Хаджи Димитър“, 36 бр. в жк „Сухата река“ и  4 бр.  в жк „Левски В“, с което общият брой на премахнатите гаражни клетки за последните три години е 301.

Премахнахме излезли от употреба моторни превозни средства:

👉Издадохме заповеди за принудително преместване на 98 бр. МПС (всяка заповед включва премахването на няколко автомобила)

👉Преместени доброволно – 202 броя

👉Принудително извозени за разкомлектоване – 32 броя

✅Извършихме текущ ремонт на 47 детски площадки за игра от общо 116 бр., които поддържа районната администрация.

✅  Проекти  в жк „Левски Г“

Парк „Могилите“

👉След дългогодишни и целенасочени усилия от страна на районната администрация, съвместно с Националния институт за културно наследство и Министерство на културата, се регламентира обхватът на недвижима културна ценност „Могилен некропол“, разположен в местност „Петте могили“ в жк „Левски Г“. Получено е разрешение за разработването на проект за създаване на парк „Могилите“. Създаването на този статут означава, че тези територии ще бъдат опазени от застрояване, като ще бъдат проведени отчуждително-обезщетителни процедури на засегнатите собственици. Административните процедури са  дълги и работата по тях продължава.

👉Поради наличието на много частни имоти, предвидени за застрояване в кв. „Левски Г“ кметът на района предложи преструктуриране на квартала с цел да бъде преосмислено  предвиденото застрояване и провеждане на широко обществено обсъждане с  гражданите на района /касае зоната северно от ул. „Могилите“ и западно от ул. „Поп Грую“/.  В същия обхват се провеждат процедури за отчуждаването на терен за нова детска градина в „Левски Г“ , ул. „Могилите“.

👉Работихме по проект  за изграждане на нови паркоместа в „Левски Г“ по ул. Поручик Кюмюрджиев“ и ул. „Могилите“.

👉Изградихме   паркова среда и детска площадка около храм „св. Йоан Богослов“ в жк „Левски Г“.

👉Приключихме санирането на бл. 36 в жк „Левски Г“.

👉По инициатива на районната администрация и Направление „Архитектура и градоустройство“ СО  преструктурирахме територията в кв. „Левски Г“ на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Станислав Доспевски“ и ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“. Това ще позволи изграждането на Многофункционална спортна зала в квартала. Общината ще има възможност да изпълни инвестицонното си намерение без да се налага отчуждаване на частни имоти, тъй като всички процедури вече са приключили.

👉В процес на изграждане е продължението на Третия лъч на метрото с три метростанции към жк „Левски В“ и жк „Левски Г“.

Социални дейности и услуги

👉Обслужваме 402 потребители на услугата „Личен асистент“ с 462 лични асистенти ;

👉По програмата „Социален асистент“  обслужваме 67 потребители с 65 социални асистенти ;

👉За поредна година изпълняваме програма „Топъл обяд“ за  доставка на храна на 200 потребители дневно .

 Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.