Хора в нужда от район „Подуяне“ ще получат подкрепа за закупуване на храна, лекарства и заплащане на сметки

Хора в нужда от район „Подуяне“ ще получат подкрепа за закупуване на храна, лекарства и заплащане на сметки

Районна администрация „Подуяне“ започва  прием на документи от кандидати за потребители и персонал на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3“ по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

От услугата могат да се възползват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, служители на доставчици на социални услуги, възрастни хора в риск, самотни родители на деца под 12 години в невъзможност да оставят децата си сами и хора под карантина.

            За тях напълно безплатно ще бъде осигурени:

  • доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени  със средства на потребителите/;
  • заплащане на битови сметки;
  • заявяване на  неотложни  административни услуги /със средства на потребителите/.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  • Заявление- декларация по образец;
  • Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата/ копие от ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, други медицински документи, ако има такива/.

 

За целите на проекта се набира и персонал - един координатор и двадесет работника, които да извършват доставката по домовете.

Документите както на потребителите, така и на персонала се подават в СО район “Подуяне“, адрес: гр.София, ж.к. Суха река, ул.Плакалница 51, ет.1 - Деловодство или по електронен път на следния адрес: raion@poduiane.info

Проектът ще обхване 135 нуждаещи се от район „Подуяне“ и ще продължи до края на 2020 г.

Обща стойност: 150 254, 50 лв., от които 127 716,33 европейско и 22 538,17 лв. национално съфинансиране

Начало: 22.06.2020 г.

Край: 31.12.2020 г.

Повече подробности, необходимите формуляри и телефони за връзка може да видите ТУК

Проект: „Надежда за утре/Патронажна грижа в район „ Подуяне“ – Столична община“, процедура BG05M9OP001-2.101 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

www.eufunds.bg


© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.