Заявление за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 11 от ЗУТ на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ на проект за ПУП – ИПЗ за УПИ ХIII-616, УПИ XIV-617, УПИ XV-617 и УПИ XVI-617 от кв. 335а, м. „Ботевградско шосе – рамка“, район „Подуяне“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 11 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изготвен проект за ПУП – ИПЗ за УПИ ХIII-616, УПИ XIV-617, УПИ XV-617 и УПИ  XVI-617 от кв. 335а, м. „Ботевградско шосе – рамка“, район „Подуяне“. С проекта може да се запознаете в районната администрация, както и на сайта на район „Подуяне“. В 14 дневен срок от получаване на писмено уведомление могат да се правят писмени възражения и предложения по проекта, окомплектовани с копия от документите за собственост.

Преписка с вх.№ РПД19-ГР00-118-(17)/13.05.2024г.

ИПЗ - 1

ИПЗ - 2

Обяснителна записка


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.