Заповед № САГ24-РА53-197/21.03.2024г. за разрешаване изработването на проект за ПУП - ИПРЗ, УПИ VIII-345 и ИПЗ за УПИ VII-23,350, кв. 65а, м. „Прилежащи квартали на ул.“Железни врата“, район „Подуяне“ – СО.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ ви съобщаваме, че е издадена заповед № САГ24-РА53-197/21.03.2024г. на главния архитект на София за разрешаване изработването на проект за ПУП - ИПРЗ,  УПИ VIII-345-„за офиси, магазини и трафопост“ и ИПЗ за УПИ VII-23,350-„за офиси, магазини и трафопост за ПИ с идентификатори 68134.614.345, 68134.614.23 и 68134.614.1350, кв. 65а, м. „Прилежащи квартали на ул.“Железни врата“, район „Подуяне“ – СО.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването и пред АС София-град. Със заповедта може да се запознаете в районната администрация, както и на сайта на район „Подуяне“. Тел. за връзка 02/ 81-46-113.

Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се изпращат в Административен съд София-град от отдел ПНО на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО.

Заповед САГ24-РА53-197/21.03.2024г. на Главния архитект на София

Мотивирано предложение


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.