Заповед № САГ24-РА53-185/20.03.2024г. на Гл. архитект на СО за одобряване на проект за ПУП – ИПРЗ на м. „Левски – зона Г“, кв.18, УПИ V-164-„за ЖС“, контактен УПИ IV-„за озеленяване“ и изменение на улична регулация, СО – район „Подуяне“.

Съобщаване на заинтересованите лица по чл. 129, ал.2 от ЗУТ на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2 на Заповед № САГ24-РА53-185/20.03.2024г. на Гл. архитект на СО за одобряване на проект за ПУП – ИПРЗ на м. „Левски – зона Г“, кв.18, УПИ V-164-„за ЖС“, контактен  УПИ IV-„за озеленяване“ и изменение на улична регулация, СО – район „Подуяне“.

Преписка c вх.№ РПД22-ГР00-132-(11)/25.03.2024г.

Заповед № САГ24-РА53-185/20.03.2024г.

ИПЗ

ИПР


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.