Заповед № САГ24-РА53-147/05.03.2024г. на главния архитект на СО, с ко-ято се разрешава да се изработи проект за ПУП – план-извадка ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ на м. „Хаджи Димитър“, кв. 364а, УПИ IV-„за ОЖК и битови услуги“ и изменение на улична регулация по о.т.94б-94 за ПИ с идентификатор 68134.618.431, район „Подуяне“ - СО, гр. София

СЪОБЩЕНИЕ

По реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ24-РА53-147/05.03.2024г. на главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – план-извадка  ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ на м. „Хаджи Димитър“, кв. 364а, УПИ IV-„за ОЖК и битови услуги“ и изменение на улична регулация по о.т.94б-94 за ПИ с идентификатор 68134.618.431, район „Подуяне“ - СО, гр. София.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването и пред АС София-град. Със заповедта може да се запознаете в районната администрация, както и на сайта на район „Подуяне“. Тел. за връзка 02/ 81-46-113.

Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се изпращат в Административен съд София-град от отдел ПНО на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО.

Заповед № САГ24-РА53-147/05.03.2024г. на Главния архитект на СО

Мотивирано предложение


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.