Заповед № САГ23-РА53-804/09.11.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП - ИПР и изменение на улична регулация от о.т. 36а-26а, м. „Левски – зона В“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ за обособяване на забавителен шлюз към УПИ V-1055, кв. 8, м. „Левски – зона Г“, район „Подуяне“.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ23-РА53-804/09.11.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП - ИПР и изменение на улична регулация от о.т. 36а-26а,  м. „Левски – зона В“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ за обособяване на забавителен шлюз към УПИ V-1055, кв. 8, м. „Левски – зона Г“, район „Подуяне“. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването и по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град чрез район „Подуяне”.

Съобщението е във връзка с преписка с вх.№ РПД23-ГР00-71-(4) от 17.11.2023г.

Заповед № САГ23-РА53-804/09.11.2023г.

ИПУР


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.