Заповед № САГ23-РА53-456/11.07.2023г. на главния архитект на Столична об-щина, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/, на УПИ I-815-„за офиси, магазини и складо-ве“, м. „Хаджи Димитър – част“, район „Подуяне“ - СО - преписка с вх.№ РПД23-ГР00-86 от 20.07.2023г.

Заповед № САГ23-РА53-456/11.07.2023г.

Съобщение

ИПРЗ


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.