Заповед № САГ23-РА53-386/16.06.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПР и изменение на улична регулация от о.т. 36а-26а, м. „Левски – зона В“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ за обособява-не на забавителен шлюз към УПИ V-1055, кв. 8, м. „Левски – зона Г“, район „Поду-яне“ - преписка РПД23-ГР00-71 от 23.06.2023г.

Заповед № САГ23-РА53-386/16.06.2023г.

Мотивирано предложение

Съобщение


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.