Заповед № САГ23-РА53-372/13.06.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се нарежда служебно да се изработи проект за ПУП - ИПР и изменение на улична регулация от о.т. 60г до о.т. 58а; УПИ VIII-1171 и УПИ ХIII-„за закрити съоръже-ния“ от кв. 148 и УПИ I-„за отоплителна централа“ от кв. 50, м. „к-с Ботевг-радско шосе“, район „Подуяне“ - преписка РПД23-ГР00-58-(2) от 21.06.2023г.

Заповед № САГ23-РА53-372/13.06.2023г.

Съобщение


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.