Заповед № САГ23-РА53-347/05.06.2023 на Гл. архитект на СО за поправка на фактическа грешка в заповед № САГ23-РА53-252/02.05.2023г., с която се раз-решава да се изработи ИПРЗ за м. „Суха река – запад“, р-н „Подуяне“, кв. 12г, УПИ XII-883-„за офиси и магазини“, УПИ XIII-884-„за офиси и магазини“ и кон-тактен УПИ XI-882-„за офиси и магазини“.

Заповед № САГ23-РА53-347/05.06.2023г.

Съобщение


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.