Заповед № САГ23-РА53-195/06.04.2023г. на Гл. архитект на СО за разрешаване на изработване на проект ПУП - ИПРЗ за УПИ VI-„за метрополитен и озеленяване“ и изменение на улична регулация по о.т. 316в – о.т.(без номер) за ПИ с идентификатори 68134.610.460 и 68134.610.2171 , кв.39, м. “Суха река - запад“, р-н „Подуяне“ - СО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с преписка с вх.№ РПД23-ГР00-38-(2)/18.04.2023г.  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ23-РА53-195/06.04.2023г. на Гл. архитект на СО за разрешаване за изработване на проект ПУП - ИПРЗ за УПИ VI-„за метрополитен и озеленяване“ и изменение на улична регулация по о.т. 316в – о.т.(без номер) за ПИ с идентификатори 68134.610.460 и 68134.610.2171 , кв.39, м. “Суха река - запад“, р-н „Подуяне“ - СО. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 19.04.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в отдел ПНО и ЧР на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед № САГ23-РА53-195/06.04.2023г. на Гл. архитект на СО


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.