Заповед № САГ23-РА53-181/31.03.2023 г. на Гл. архитект на СО за разрешаване за изработване на проект ПУП - ИПР за кв.148, м. “к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“ - СО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ23-РА53-181/31.03.2023 г. на Гл. архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПР на УПИ II –за парк и УПИ V-„за стадион „Левски“, закрити спортни съоръжения, паркинги и озеленяване“, кв.148, м. “к-с Ботевградско шосе“, Район „Подуяне“ – СО. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 18.04.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед № САГ23-РА53-181/31.03.2023г. на Гл. архитект на СО


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.