Заповед № САГ23-РА53-16/12.01.2023 г. на Главния архитект на Столична община за разрешаване за изработване на проект ПУП - ИПРЗ за кв.301, м. “Ботевградско шосе - рамка"

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ23-РА53-16/12.01.2023 г. на Гл. архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПРЗ и работен устройствен план /РУП/ в следния териториален обхват: м. “Ботевградско шосе – рамка“, кв.301, УПИ III-96, УПИ IV-95в и УПИ V-95б, ПИ с идентификатори 68134.608.96, 68134.608.277, 68134.608.278 и ИПР на контактни УПИ XVI-93 и УПИ XVII-94, Район „Подуяне“. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 24.01.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед № САГ23-РА53-16/12.01.2023г.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.