Заповед № САГ23-РА50-390/19.12.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява ПУП – ИПР за УПИ II-„за гаражи“, УПИ III-„за озеленяване“, новообразуван УПИ II-„за противопожарна охрана“, ПИ с идентификатор 68134.613.813, и изменение на улична регулация от о.т. 568 до о.т. 569, от о.т. 48 до о.т. 18 и от о.т. 250 до о.т. 251, кв.55, м. “к-с Ботевградско шосе“.

По реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ23-РА50-390/19.12.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява ПУП – ИПР за УПИ II-„за гаражи“, УПИ III-„за озеленяване“, новообразуван УПИ II-„за противопожарна охрана“, ПИ с идентификатор 68134.613.813, и изменение на улич-на регулация от о.т. 568 до о.т. 569, от о.т. 48 до о.т. 18 и от о.т. 250 до о.т. 251, кв.55, м. “к-с Ботевградско шосе“.

С проекта може да се запознаете в районната администрация, както и на сайта на район „Подуяне“.

В 14 дневен срок от получаване на настоящото, могат да се правят писмени възражения и предложения по проекта, окомплектовани с копия от документите за собственост.

 

Преписка с вх. № РПД21-ГР00-17-(25)/28.12.2023г.

Заповед № САГ23-РА50-390/19.12.2023г. на Гл. архитект на СО

ИПР


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.