Заповед № САГ23-РА50-352/09.11.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ I-888-„за офиси и магазини“ и УПИ II-„за офиси и магазини“ за образуване на нови УПИ I-887, 888, 2147-„за озеленяване и етажен паркинг“, УПИ II-2149-„за ЖС“ и УПИ III-889-„за озеленяване и паркинг“; премахване на сервитутите за застрояване с жилищни сгради и с нежилищни сгради /сервитут ЖП ареал/, кв. 20б, м. Суха река – запад“, район „Подуяне“, гр. София

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ23-РА50-352/09.11.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ I-888-„за офиси и магазини“ и УПИ II-„за офи-си и магазини“ за образуване на нови УПИ I-887, 888, 2147-„за озеленяване и етажен паркинг“,  УПИ II-2149-„за ЖС“ и УПИ III-889-„за озеленяване и паркинг“; премахване на сервитутите за застрояване с жилищни сгради и с нежилищни сгради /сервитут ЖП ареал/, кв. 20б, м. Суха река – запад“, район „Подуяне“, гр. София. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването и по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град чрез район „Подуяне”.

Съобщението е във връзка с преписка с вх.№ Преписка РПД20-ГР94-1602-(48) от 17.11.2023г.

Заповед № САГ23-РА50-352/09.11.2023г.

ИПЗ

ИПР


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.