Заповед № САГ23-РА50-33/13.01.2023 г. на Гл. архитект на Столична община за разрешаване за изработване на проект ПУП – ПРЗ и РУП за кв.50в, м. “Хаджи Димитър - част", СО р-н“Подуяне“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ23-РА50-33/13.01.2023 г. на Гл. архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ и РУП в следния териториален обхват:  м. “Хаджи Димитър - част", за кв.50в, УПИ III-96, УПИ IV-95в и УПИ V-95б, ПИ с идентификатори 68134.600.809, 68134.600.810, 68134.600.811, 68134.600.812 и 68134.600.1134. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 06.02.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед № САГ23-РА50-33/13.01.2023 г. на Главния архитект на Столична община


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.