Заповед № САГ23-РА50-199/04.05.2023г. на Гл. архитект на СО за изработ-ване на проект за ПУП – ПРЗ по чл.22, ал.8 във връзка с чл.16 от ЗУТ за кв. 32, 34, 27 и част от кв.25 (УПИ I-1070 и II-210), м. „Левски – зона Г“, СО – район „Подуяне“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ23-РА50-199/04.05.2023г. на Гл. архитект на СО за изработване на проект за ПУП – ПРЗ по чл.22, ал.8 във връзка с чл.16 от ЗУТ за кв. 32, 34, 27 и част от кв.25 (УПИ I-1070 и II-210), м. „Левски – зона Г“,  СО – район „Подуяне“Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 22.05.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град чрез район „Подуяне”.

Съобщението е във връзка с преписка РПД22-ГР00-130-(2) от 17.05.2023г.

Заповед № САГ23-РА50-199/04.05.2023г.

Обхват


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.