Заповед № САГ22-РА53-9/27.04.2022г. на Главния архитект на СО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ22-РА53-9/27.04.2022г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПР за УПИ II-1014-„за чисто производство, складове и офиси“ и УПИ IV-1150-„за чисто производство“, кв.6а, ПИ с идентификатори 68134.602.1014 и 68134.602.1150, НПЗ”Хаджи Димитър“, район „Подуяне”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 17.05.2022г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от отдел „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и гардосутройство” на Столична община.

 

Заповед № САГ22-РА53-9-27.04.2022г.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.