Заповед №САГ22-РА53-327/22.12.2022 на Гл.арх. на Столична община за разрешаване за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №САГ22-РА53-327/22.12.2022 на Гл.арх. на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м.“Хаджи Димитър-част“, кв.10, УПИ V-892-„за администрация и производство“, за ПИ с идентификатор 68134.600-892 и ИПР на контактен УПИ IV-897-„за администрация и производство“. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 06.01.2023 г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София – градот Дирекция „ПНО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО.

Заповед №САГ22-РА53-327/22.12.2022 на Гл.арх. на Столична община


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.