Заповед № САГ22-РА53-248/15.11.2022г. на Главния архитект на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

              На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ22-РА53-248/15.11.2022г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи служебно проект за ПУП – ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ за м.“Левски – Зона Г“, кв. 9(стар), УПИ II-„за парк Могилите“; кв.22, УПИ II-709, УПИ III-79, УПИ IV- „за озеленяване“, УПИ V-5, УПИ IX-56, УПИ X-"за ЖС", УПИ XI-121-"за магазини и офиси" за обособяване на нов УПИ VI-"за археология и озеленяване" и свързаното с това изменение на контактни УПИ VI-35, VII-82, VIII-81, XI-2; кв. 25, УПИ V-"за озеленяване", УПИ VII-45, УПИ VIII-1227-"за магазини, офиси и жилища", УПИ IX-1071, УПИ X-67, УПИ XI-697,  УПИ XII-696,  УПИ XIII-700,700a, УПИ XIV-698,699 за обособяване на нов УПИ V-"за археология и озеленяване" и свързаното с това изменение на контактен УПИ XV-1074, район "Подуяне".

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 23.11.2022г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град чрез район „Подуяне”.

Заповед № САГ22-РА53-248/15.11.2022г. на Главния архитект на Столична община

 


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.