Заповед № САГ22-РА53-160/26.09.2022 на Главния архитект на СО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ22-РА53-160/26.09.2022 на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на план за регулация и застрояване за м. „Левски – зона Г“, кв. 39, УПИ II-„за жил.строителство“, УПИ VI-„за жил.строителство“, УПИ VII-„за жил.строителство“ и образуване на нови УПИ VIII-357,381,2002,2003,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2015,20162018,2022-„за жил.строителство“, УПИ IX-182,193,357-„за паркинг и озел.“ и УПИ X-2007,2022-„за паркинг и озел.“. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 11.10.2022г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град чрез дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед № САГ22-РА53-160/26.09.2022г.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.