Заповед № РА53-105/22.08.2022г. на Главния архитект на СО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ22-РА53-105/22.08.2022г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПР за УПИ I-1507„за безвредно производство на метални и стъклени изделия, складове, офиси, гаражи, трафопост и изгребна яма“,  поземлен имот с идентификатор 68134.605.9005 и поземлен имот с идентификатор 68134.605.18 по КККР, кв.7, м.НПЗ“Хаджи Димитър“, район „Подуяне”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 30.08.2022г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град чрез район „Подуяне”.

Заповед № САГ22-РА53-105/22.08.2022г.

Графика


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.