Заповед № РПД24-РА50-02 от 03.01.2023г. на Главния архитект на район „Подуяне“, с която е одобрен проект за ПУП-ИПЗ за УПИ IV-327, ПИ с идентификатори 68134.612.327, кв. 274, м. комплекс “Ботевградско шосе", СО - район "Подуяне".

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ ви съобщаваме, че е издадена заповед № РПД24-РА50-02 от 03.01.2023г. на Главния архитект на район „Подуяне“, с която е одобрен проект за ПУП-ИПЗ за УПИ IV-327, ПИ с идентификатори 68134.612.327, кв. 274, м. комплекс “Ботевградско шосе", СО - район "Подуяне".

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването и пред АС София-град. Със заповедта може да се запознаете в районната администрация, както и на сайта на район „Подуяне“. Тел. за връзка 02/ 81-46-113.

В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящото, могат да се правят писмени възражения и предложения окомплектовани с копия от документите за собственост.

Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се изпращат в Административен съд София-град от отдел ПНО на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО.

Заповед № РПД24-РА50-02 от 03.01.2023г. на Главния архитект на район „Подуяне“

ИПЗ


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.