Заповед № РПД23-РА50-9/13.03.2023г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“ СО за разрешаване за изработване на проект за ИПРЗ за УПИ IV-58, кв.7, м. “Левски – зона Г"

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РПД23-РА50-9/13.03.2023г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“ СО, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват УПИ IV-58 от кв. 7, м. "Левски - зона  Г", район „Подуяне“, гр. София, с приложено мотивирано предложение. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 14.03.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град чрез район „Подуяне”.

Заповед №РПД23-РА50-9/13.03.2023г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.