Заповед № РПД23-РА50-3/12.01.2023 г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“ СО за разрешаване за изработване на проект за ИПР за кв.81, м. "Квартали от Североизточен град - Прилежащи на първа артерия"

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РПД23-РА50-3/12.01.2023 г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“ СО, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на плана за регулация /ИПР/ в обхват: ИПР за УПИ ІX-1336 /ПИ с идентификатор 8134.614.1336/, ИПР за контактни УПИ VIII-97 /ПИ с идентификатор 68134.614.97 / и УПИ II-95, /ПИ 68134.614.95/, кв.81, м. "Квартали от Североизточен град - Прилежащи на първа артерия", Район „Подуяне“. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 13.01.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град чрез район „Подуяне”.

Заповед № РПД23-РА50-3/12.01.2023 г. на Гл. архитект на Район „Подуяне“ СО


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.