Заповед № РПД23-РА50-23/17.05.2023г. на Гл. архитект на р-н „Подуяне“ за служебно изработване на проект за изменение на действащия подробен уст-ройствен план ПУП – ИПР за кв.104, м. „Прилежащи квартали на ул.“Железни врата“ СО – район „Подуяне“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме,  че е издадена Заповед № РПД23-РА50-23/17.05.2023г. на Гл. архитект на р-н „Подуяне“- СО за служебно изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план - ПУП – ИПР за кв.104, м. „Прилежащи квартали на ул.“Железни врата“  СО – район „Подуяне“ –

 • ПИ 68134.614.217, XVII - 218, XVIII - 217 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА"
 • ПИ 68134.614.216, XIX-216,XVIII-217, X-215,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА"
 • ПИ 68134.614.215 ,XIX - 216,XX - 215 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА"
 • ПИ 68134.614.214 ,V - 208,XXI - 214 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА"
 • ПИ 68134.614.7 ,XXII - 211 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА" ,Подуяне ,
 • ПИ 68134.614.213 ,I - 213 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА" ,Подуяне ,
 • ПИ 68134.614.211 ,II - 211 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА" ,Подуяне ,
 • ПИ 68134.614.210 ,III - 210,IV - 209 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА" ,Подуяне
 • ПИ 68134.614.209 ,IV - 209,V - 208 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА" ,Подуяне
 • ПИ 68134.614.208 ,V - 208 ,104 ,Подуяне ,
 • ПИ 68134.614.207 ,VI - 207 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА" ,Подуяне ,
 • ПИ 68134.614.206 ,VII - 206 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА" ,Подуяне ,
 • ПИ 68134.614.205 ,IX - 204,VIII - 205 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА"
 • ПИ 68134.614.204 ,IX - 204 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА" ,Подуяне ,
 • ПИ 68134.614.203 ,X-203,XI - 201,XVI - 219 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА"
 • ПИ 68134.614.200 ,XII - 200 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА" ,Подуяне ,
 • ПИ 68134.614.201 ,XI - 201 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА" ,Подуяне ,
 • ПИ 68134.614.202 ,XIII - 202 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА" ,Подуяне ,
 • ПИ 68134.614.220 ,XIV - 220 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА" ,Подуяне ,
 • ПИ 68134.614.221 ,XV - 221 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА" ,Подуяне ,
 • ПИ 68134.614.218 ,XVII - 218 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА" ,Подуяне ,
 • ПИ 68134.614.219 ,XIV - 220,XV-221,XVI- 219 ,104 ,м."ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ НА УЛ."ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА"

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 18.05.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град чрез район „Подуяне”.

Заповед № РПД23-РА50-23/17.05.2023г.

Задание

Съобщение


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.