Заповед № РПД22-РД09-281 от 05.12.2022 г. на Кмета на район „Подуяне” - СО

Уважаеми дами и господа,

На основание  чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена заповед № РПД22-РД09-281 от 05.12.2022 г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за ПУП – ИПРЗ на м.“Левски – зона В“, кв. 15а, УПИ I-„за обществено облужване“, нов УПИ I-9202-„за ЖС,магазини,гаражи,ПГ и ТП“ и новообразувана задънена улица по о.т.63-63а, ПИ с идентификатор 68134.619.9202  на 13.12.2022г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Подуяне”, или по електронната поща  raion@poduiane.info от 14.12.2022 г. до 29.12.2022 г., вкл.  

Заключителната дискусия да се проведе на 11.01.2023 г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Заповед № РПД22-РД09-281 от 05.12.2022 г.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.