Заповед №РПД20-РД09-48/13.03.2020 г. на Кмета на СО-район „Подуяне“

Във връзка с постъпило в СО-район „Подуяне“ заявление с вх. №РПД20-ГР94-2439/30.12.2020 г., Ви съобщаваме, че със Заповед №РПД20-РД09-48/13.03.2020 г. на Кмета на СО-район „Подуяне“ се одобрява определената незастроена площ на бивш имот № 90457, нанесен в помощния план на район „Подуяне“, кадастрален лист № 296, попадащ  в границите на урбанизирана територия, определена с частичен регулационен план с отреждане за терен „за представително стрелбище на МВР“ в м. “Суха река”(Герена), одобрен със заповед № РД-50-09-271/23.04.1986г. на Главния архитект на София.

Заповед

Скица


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.