Заповед №РПД20-РА50-7/22.05.2020г. на Главния архитект на СО - район „Подуяне“ за одобряване на ПУП-ИПЗ и ПГ и РУП в обхвата на УПИ I-1026, УПИ II-„за ЖС“ и УПИ III-1030,1030а, кв. 22, м. „Левски – зона В“

Заповед №РПД20-РА50-7/22.05.2020г.

Чертеж 1

Чертеж 2

Чертеж 3

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.