Заповед №РПД20-РА50-6/21.05.2020г. на Главния архитект на СО - район „Подуяне“ за одобряване на ПУП-ИПР, за УПИ XV-1294-„за обществено обслужващи дейности“, кв.148, м. „Суха река – Ботевградско шосе - север“

Заповед №РПД20-РА50-6/21.05.2020г.

Чертеж

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.