Заповед № РПД20-РА50-4/16.03.2020г. , с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПЗ в обхват УПИ II-734 и УПИ III-731

Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РПД20-РА50-4/16.03.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПЗ в обхват: УПИ II-734 и УПИ III-731, ПИ с идентификатори 68134.600.734 и  68134.600.731, квартал – 18, Местност - жк „Хаджи Димитър”, район „Подуяне“.

В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 17.03.2019г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в  Административен съд София-град, чрез район „Подуяне“.

Заповедта и скицата към нея може да видите ТУК!

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.