Заповед № РПД20-РА50-3/06.03.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РПД20-РА50-3/06.03.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПЗ и РУП в обхват: УПИ І-1026, УПИ ІІ-за ЖС и УПИ ІІІ-1030,1030а, за ПИ с идентификатори 68134.619.1030, 68134.619.63; 68134.619.62, 68134.619.9089, 68134.619.9092, 68134.619.9094, 68134.619.9087, 68134.619.9084, 68134.619.9082, 68134.619.9083, 68134.619.9086, 68134.619.9093, кв.22, м. „жк. Левски – зона В“.

В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 06.03.2020г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в  Административен съд София-град, чрез район „Подуяне“.

Заповедта може да видите ТУК


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.