Заповед РД-09-50-28/06.11.2014г., с която се одобрява проект за ИПР за УПИ VI-жс и обособяване на УПИ VI-ожс и УПИ VII в кв.9, м. жк.Хаджи Димитър

Вижте заповедта тук.

Вижте проекта тук.

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.