Заповед РД-09-50-27/03.11.2014г., с която се одобрява проект за изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ в обхват: УПИ IX-288 И УПИ X-287, кв. 343г, м. „Левски – к-с Ботевградско шосе – IIч.”

Вижте заповедта тук.

Вижте проекта тук.

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.