Заповед РД-09-50-24/20.10.2014г., с която се одобрява проект за изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ в обхват: УПИ XII170а, кв.262, м. ”Ботевградско шосе-Рилска обител-юг”

Вижте заповедта тук.

Вижте проекта тук.

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.