Заповед РД-09-50-10/18.03.2014г

Заповед РД-09-50-10/18.03.2014г., с която е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план-изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват: УПИ IV1079,трафопост и обособяване на нови УПИ IV1079,трафопост и УПИ VIII1079, кв.3, м.жк ”Левски - зона В”

/ЗАПОВЕД/

/ЧЕРТЕЖ/


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.