Заповед № РА50-975/28.11.2022г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за изменение на план за регулация и застрояване на м. „Левски-зона Г“, кв.6

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със заповед № РА50975/28.11.2022г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за изменение на план за регулация и застрояване на  м. „Левски-зона Г“,  кв.6,  УПИ VII „за спорт“ и УПИ XVIII „за спорт“,  новообразувани УПИ VII-2504, 2505 - „за ЖС“ и УПИ XXIV-„за спорт“ и ИПР за контактен УПИ VIII-39.

Заповед № РА50975/28.11.2022г. на Главния архитект на СО

Скица - част 1

Скица - част 2


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.