Заповед № РА50-902/31.10.2022г. на Главния архитект на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

              На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-902/31.10.2022г. на Главния архитект на Столична община, с която се нарежда да се изработи проект за ПУП – ИПР в следния обхват: м.“комплекс Ботевградско шосе“ – ул.“Стефан Богориди“, кв.73, УПИ с отреждане „за обществено жилищно строителство“, УПИ II-277, III-454, IV-455 за обособяване на нов кв.73б с нови УПИ I-„за ОЖС“; III-454, IV-455 и нов кв.73 с нови I-„за ОЖС“; II-277 и изменение на профила на улична регулация по о.т.508-о.т.325-о.т.335-о.т.509-о.т., по о.т.509-о.т.510-о.т.752-о.т.248-о.т.249-о.т.250; по о.т.250-о.т.250а-от.т.561-о.т.562; новообразувана улица по о.т.249а-о.т.560а и обособяване на улично-регулационен паркинг, в който са включени общински ПИ с идентификатор 68134.613.453 и част от ПИ 68134.613.451 със северна граница, съществуваща улица между бл.41 и бл.135, достигаща до бл.134, Район „Подуяне“.

              Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 11.11.2022г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АИО на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.

Заповед РА50-902/31.10.2022г.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.