Заповед РА50-830/23.09.2022г. на Главния архитект на СО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №РА50-830/23.09.2022г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ V-1124-„за офиси, магазини и складове“, VIII-568-„за офиси, магазини и складове“, IX-2140-„за производствена и складова дейност“, X-1137-„за офиси, магазини и складове“, XI-1138-„за офиси, магазини и складове“, XII-1139-„за производствена и складова дейност“,  поземлени имот с идентификатори 68134.600.568; 68134.600.1124; 68134.600.1137; 68134.600.1138; 68134.600.2146; 68134.600.2147, кв.63в, м. “Хаджи Димитър - част“, район „Подуяне”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 04.10.2022г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град чрез дирекция „ПНО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО.

Заповед PA50-830/23.09.2022г.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.