Заповед РА50-772/ 22.08.2022г. на Главния архитект на Столична община

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №РА50-772/22.08.2022 на Главния архитект на СО, с която се одобрява ПУП-ИПР на МС-4 III по трасето на „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“, изменение на УПИ IV-„за закрити спортни съоръжения“, кв.148, м. к-с Ботевградско шосе“. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 30.08.2022г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед

Графика


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.