Заповед №РА50-596 от 24.07.2020г. за ПУП - ИПРЗ - м. „Триъгълника – Ботевградско шосе“

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-569/24.07.2020г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПРЗ в следния териториален обхват: УПИ I-„за чисто складово производство, складове и офиси“ и УПИ III-1069-„за производство, складове и офиси“, за поземлени имоти с идентификатори 68134.615.1046, 68134.615.1050, 68134.615.1069, 68134.615.1517, 68134.615.1187, 68134.615.1263, 68134.615.1155, 68134.615.1255, 68134.615.1265, 68134.615.1226 и 68134.615.1382, кв.2, м. „Триъгълника – Ботевградско шосе“, район „Подуяне“ и улици между о.т.22а до о.т.23 и от о.т.55 до о.т.57.

В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 05.08.2020г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в  Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.