Заповед РА50-595/22.06.2022г. на Главния архитект на СО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-595/22.06.2022г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ПИ ИПР за УПИ XVII-828 и образуване на нов УПИ V-2221, ПИ с идентификатор 68134.600.2221, ИПУР от о.т.153а-153б-153в; от о.т.151-153а и о.т.151-152б-152 и създаване на вход-изход до новообразуван УПИ V-2221 и ИПЗ на нов УПИ V-2221, кв.9, НПЗ“Хаджи Димитър – Малашевци“, район „Подуяне”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 11.07.2022г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от отдел „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и гардосутройство” на Столична община.

Заповед PA50-595-22.06.2022


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.